正文 首页文学诗句

春日古诗带拼音

huaqing

chūn rì

春日

sòng zhū xī

宋 朱熹

shèng rì xún fāng sì shuǐ bīn , wú biān guāng jǐng yī shí xīn 。

胜日寻芳泗水滨,无边光景一时新。

děng xián shí dé dōng fēng miàn , wàn zǐ qiān hóng zǒng shì chūn 。

等闲识得东风面,万紫千红总是春。